Til innhold

Bjørn Flo Knudsen

Bjørn Flo Knudsen er 38 år og arbeider som servicetekniker ved EB
Nett, med samband og fjernkontroll som arbeidsoppgaver. Han flyttet
fra Flesberg til Kongsberg i 2003, og er i dag bosatt på Steglet med 2
barn.

Bjørn sitter i dag i kommunestyret, han har vært leder av lokallaget og kandidat til
fylkestingsvalget i Buskerud, og er i dag gruppeleder for Venstres kommunestyregruppe i Kongsberg og medlem i Utvalg for helse og sosial.

De sakene han brenner mest for er en omsorg som behandler mennesker
ikke papirer. En lærer som får være lærer, ikke document controller, og et kulturliv som kan skape liv i byen, i samarbeid mellom
offentlig, privat og frivillig kulturliv.