Til innhold

Carl Otto Kielland

Navn, alder og bosted

Carl Otto Kielland (født 1961) samboer bosatt i Åsgårdstrand i Horten kommune. Tre voksne sønner.

Utdanning og yrke

Økonom fra Norges Markedshøyskole. Lang salgs- og markedsføringserfaring fra næringslivet som produkt- og markedssjef, daglig leder og selvstendig konsulent. Driver eget Kunstverksted. 10 års politisk erfaring fra lokallag, fylkeslag, hovedorganisasjonen og fylkessekretær.

Hvorfor er Venstre ditt partivalg:

Partitilhørighet er for meg et valg av verdier. Enkeltindividets rett til å føle mestring og finne egen vei til det gode livet er vesentlig. Et samfunn der vi tar ansvar for hverandre og bevarer naturens kompliserte kretsløp til den oppvoksende generasjonen er verdier som har stor betydning for meg. Skal vi greie å tøyle klimautfordringene må vi tenke grønn økonomi og gjøre det lønnsomt å leve miljøvennlig.

Kultur må være tilstede i et levende samfunn!

Carl Otto Kielland

Hva er din viktigste politiske sak i perioden 2021-2025?

Frem til nå har den viktigste saken vært å få til en miljøvennlig og fremtidsrettet jernbane med trafikknutepunkt på Skoppum. Denne er nå under bygging. Med dette får vi en sjelden mulighet til å bygge landets første reelle null-utslippsbydel og på den måten sette oss på kartet som internasjonalt miljøfylke. Fremtidsrettet og nytenkende miljø- og arealplanlegging blir viktig i mange perioder fremover. En videreføring av jernbanen gjennom hele Vestfold og Telemark blir en avgjørende premiss for utvikling og miljøvennlig kommunikasjon også i fremtiden.

Vi bør dessuten bli flinkere til å ta vare på posisjonen som kulturpartiet i Norge og bygge Vestfold og Telemark Venstre større.