Til innhold

Celine Kronen Gutierrez-Mowinckel

Celine er 37 år og gift. Hun har tre barn som går i barnehage eller på skole i Nannestad. Derfor er Celine opptatt av oppvekst, skole og barnehage. “En god barndom varer livet ut” og gode skoler, barnehager og fritidstilbud er essensielt for å få dette til.

Celine arbeider i Dyrevernalliansen hvor hun er ansvarlig for næringslivssamarbeid. Hun har hele livet vært engasjert i dyrevern i praksis og politisk.

I fritiden er familien hennes aktive innenfor Kulturskolen og idretten. De er en aktiv familie med interesse også for friluftsliv og nyter Nannestads flotte natur og naturressureser når de har muligheten.