Til innhold

Christian Bonvik

Vi bygger Orkland med stolthet

Christian Bonvik (Gjølme, født 1979) er gift og har 3 barn. Han jobber som arealplanlegger hos ON Arkitekter og Ingeniører AS og er utdannet naturforvalter med videreutdanning innen geodata (kartfag). Christian har en allsidig bakgrunn med erfaring fra både landbruk og industri. Han har også erfaring som selvstendig næringsdrivende og har jobbet innen offentlig forvaltning i over 13 år. Christian har ikke vært politisk aktiv de senere år, men har nå heldigvis fått motivasjon til å engasjere seg igjen.

“Jeg ønsker å bidra til at etableringen av Orkland blir et vellykket prosjekt” sier Christian, og fortsetter: “Bygging av identitet gjennom å fremheve det positive i den nye kommunen vil være det viktigste for å lykkes”. Tidligere har Christian sittet i styret i Orkdal Venstre, vært vara til kommunestyret samt vært fylkespolitiker i Sør-Trøndelag på vegne av Venstre.

Christian er en engasjert person som interesserer seg for det meste. Psykisk helse og oppvekstvilkår for barn- og unge er hans store hjertesaker. Han har lang erfaring med frivillig arbeid og har hatt en rekke verv i ulike organisasjoner. For tiden er han nestleder i U & IL Glimt. Christian bruker mye av fritiden i sin imponerende kjøkkenhage, noen han også skriver blogg om. Han er også et aktivt friluftsmenneske og reiser ofte til hytta si ved Melandsætrene.