Til innhold

Dag Nordbotten Kristoffersen

Dag N. Kristoffersen (60)

Jeg er bosatt i Edvard Munchsgate i min hjemby Åsgårdstrand, med godt voksne foreldre
som naboer og hunden boxer Charlie som turkamerat. Jeg er naturlig nok opptatt av å
utvikle kunstnerbyen og styrke formidlingen av Edvard Munchs kunst til et bredt publikum.

Min fritid er grønn. Jeg liker meg spesielt godt i aktivitet i skogen, på fjellet – og ved
Oslofjorden – som det er vår generasjons ansvar å redde fra økologisk sammenbrudd. Jeg er
vokst opp i en familie der fisk fra Oslofjorden nesten daglig var på menyen. Naturen har alltid
vært en viktig del av mitt liv – gjennom mange år har jeg vært tillitsvalgt og leder av
Naturvernforbundet i Horten.

Jeg er et utpreget politisk engasjert menneske med faglig bakgrunn som statsviter og
mangeårig virke som journalist, redaktør, kommunikasjonsdirektør, høgskolelektor i
journalistikk og endelig prosjektleder og sekretariatsleder i Stortingets administrasjon.

Dette engasjerer meg

Jeg har vært politisk engasjert fra tidlig i tenårene og har mange motivasjonsdrivere. Aller
viktigst nå er fire begreper og svært krevende utfordringer – som det også er en klar
sammenheng mellom: Naturkrise, klimakrise, demokratikrise og krig i Europa. Jeg ønsker å
være med å ta forpliktende ansvar for vår tids utfordringer. For meg handler politisk
lederskap om evnen til både å lytte og lede. I tiden fremover skal vi sammen finne Hortens
og Vestfolds vei mot fremtiden.

Jeg gleder meg til å bruke min erfaring – også fra tidligere politisk arbeid, kompetanse og
engasjement til beste for Vestfold og våre innbyggere, spesielt den grønne verdiskapingen,
fornybarsamfunnet og naturmangfoldet. Vi lever i en skjebnetid der det er avgjørende at vi
verner naturen og den dyrkede marka. Samtidig må vi raskt kutte klimautslippene, slik at vi
sikrer levelige forhold på kloden.