Til innhold

Eddy Robertsen

Eddy Robertsen (53 år)

Daglig leder i Munio AS og Head of Access Management i EcoOnline AS.
Far til fire barn og bor på Apenes. Født og oppvokst på Bryggerijordet i Horten.

Jeg engasjerte meg i lokalpolitikken for omtrent 15 år siden. Det hele startet med at jeg gikk ned Storgata en helt nydelig fredags ettermiddag i juni. Og det var stort sett bare jeg og et par biler som var ute og fartet i byen. «Dette kan da ikke være naturlig», tenkte jeg, og da var frøet sådd. Hvordan skal vi skape en levende, inkluderende by som er god å bo i for innbyggerne og interessant å flytte til for andre?

Det jeg har lært meg gjennom et liv innenfor innovasjon og entreprenørskap, er at man må ha et mål. Man må ville noe. Så må man engasjere, planlegge og ikke minst gjøre noe. Man må ta grep og drive ting framover. Samtidig må man være klar over at ting tar tid. Politiske grep som faktisk betyr noe, tar ofte et par tre kommunestyreperioder før man ser effekt av.

Jeg er veldig opptatt av at vi overleverer kommunen i bedre stand til neste generasjon enn det den var i da vi overtok. Aller helst i veldig mye bedre stand. Og det kan vi få til.

Derfor stiller jeg som ordfører, med et ekstra blikk på:

Å gjøre noe med kommuneøkonomien
Vi trenger ikke eiendomsskatt i Horten. Men det må foretas prioriteringer på alle områder i denne perioden, spesielt innen helse og oppvekst. Vi i Venstre prioriterer folk framfor system. Det betyr at vi også vil foreslå tiltak utover det som er lovpålagt, men kun hvis det enten skaper økte inntekter eller reduserte kostnader, altså gir oss bedre økonomi.
Selv om økonomien setter klare begrensninger, har vi likevel ambisjoner og visjoner for utviklingen av Horten i denne perioden. Mye får vi til nå, og mer når økonomien er på plass. Det er slik vi skal ta Horten framover.

Skole
Jeg er veldig opptatt av Hortenskolen. Fra å ha en av kommunene som var rangert dårligst i fylket, er vi nå av de beste. Dette er fordi vi faktisk har satset på skole. Både når det gjelder ressursbruk, og når det gjelder villighet til modernisering og innovasjon. Jeg er veldig bevisst på at vi legger inn ressurser der det faktisk har størst kraft; nemlig i møtet mellom lærer og elev. Det betyr at læreren må få lov til å være lærer og at man legger til rette for en god faglig utvikling gjennom både etter- og videreutdanning og robuste kollegier.

Det betyr også at vi har et apparat rundt de barna som trenger ekstra oppmerksomhet og oppfølging, og at vi har flere profesjoner inne.

Det er også viktig at vi har en god lærertetthet, og at ressursene brukes til dette, ikke mot en skolestruktur som hverken er tilpasset framtida eller situasjonen sånn den er i dag. Valget er nemlig å kutte i lærerstillinger, endre skolestruktur, eller innføre eiendomsskatt.

Levende, attraktive byer og tettsteder
Vi har flere naturlige sentre i kommunen, med forskjellige styrker og forskjellige behov for utvikling framover. Horten er og skal være kommunens naturlige tyngdepunkt, som en skikkelig studentby med byliv og bo-muligheter, med Karljohansvern som en kulturbydel hvor Norsk Filmmuseum skal få plass i Magasin B.

Borre er i kraftig vekst. Dette betyr at vi må lage et skikkelig sentrum rundt det gamle Herredshuset, og få til en skikkelig vikingattraksjon rundt Gildehallen og Borrehaugene. Samtidig må vi bevare Borres naturlige ro og skjønnhet, og ikke bygge videre inn i Fogdeskogen og mot Adalstjern.

Åsgårdstrand allerede en levende kunstnerby med kulturhistoriske miljøer av særs betydning. Dette vil jeg ikke bare at vi skal bevare, men videreutvikle. Gamle Åsgårdstrand sentrum må i langt høyere grad være for folk, ikke for trafikk. Munch kan med hell løftes enda høyere, og badeparken videreutvikles, inkludert et nytt badehus.

Skoppum skal være et grønt og moderne knutepunkt for folk og næring, og nå som jernbanen ikke lenger skal gå gjennom Nykirke sentrum, kan vi utvikle området mellom sagtomta, den gamle butikken og Spar til et levende bygdesentrum.