Til innhold

Edvard Værland

Edvard Olai Brekke Værland er en av Venstres to representanter i Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur. Han har sittet i kommunestyret siden 2011, og er en markert miljø og kulturpolitiker.

Edvard Olai Brekke Værland (f. 17.07.93)

Han sitter idag i kommunestyret, som fast medlem i hovedutvalg for miljø, idrett og kultur, medlem av visjonsutvalget, vara til formannskapet og m.m.

Edvard har hatt en rekke posisjoner i Venstre, Unge Venstre, Europeisk Ungdom og Europabevegelsen.
Herunder landstyremedlem og fylkesleder i Unge Venstre og Europeisk Ungdom, medlem av lokal- og fylkeslagsstyret i Venstre og Europabevegelsen. Han har også møtt i landsstyret for Akershus Venstre.

Av politiske interesseområder engasjerer han seg særlig i miljø, kultur, demokrati og internasjonale spørsmål. Han har også opparbeidet seg solid kompetanse innen poltisk prosess i løpet av de senere årende.

Som følge av engasjement i Unge Venstre har han opparbeidet seg erfaring innen utdanningspolitikk og andre ungdomsspørsmål. Edvard har tidligere sittet i LNUs arbeidsgruppe for FN-spørsmål, og har internasjonal erfaring fra flere arenaer.

Til slutt kan det nevnes at han tidligere har vært ordfører i ungdommens kommunestyre i Bærum kommune.