Til innhold

Erik Røhne

Som bestefar ser jeg viktigheten av gode tilbud til barn og unge både innen friluftsliv, idrett og ikke minst, kulturaktiviteter. Derfor er det viktig å støtte opp om frivillige organisasjoner som ivaretar så mye for barn og unge.

Erik Røhne er pensjonert ingeniør, bosatt i Son i 40 år og har vært representant for Venstre i Vestby Kommunestyre siden 2007.

Han mener friluftsliv er viktig for alle. Naturen skal brukes, ikke forbrukes. Dette gir også gode helsegevinster på lengre sikt, og; gode helsetilbud til den enkelte i lokalsamfunnet er noe vi alle er tjent med.

Gode bomiljøer med kort vei til skog – friområder og øvrige sentrale områder, trygge skoleveier og god offentlig kommunikasjon innen kommunen så vel som ut av kommunen er viktig.

“Som bestefar ser jeg viktigheten av gode tilbud til barn og unge både innen friluftsliv, idrett og ikke minst, kulturaktiviteter. Derfor er det viktig å støtte opp om frivillige organisasjoner som ivaretar så mye for barn og unge.”
Hver dag eksporterer Vestby kommune enorme kunnskaper til andre kommuner. Denne kunnskapen bør vi kunne nytte til å skape gode arbeidsplasser i egen kommune.
“Det er mye å jobbe med i Vestby kommune, men vi får ta litt ad gangen.”