Til innhold

Espen Ovnerud

Portrett av Espen Ovnerud.

Dette er mine hjertesaker

  • Ta vare på natur og miljø, til vann og til lands
   Det er viktig å ta vare på naturen i nærmiljøet, skogen, elva og fjorden. Både for naturens egenverdi, men også for at vi mennesker trenger den for å koble av, stresse ned og nyte den. Det er ekstra viktig å ta vare på elva og fjorden, fordi vi fortsatt altfor lite kunnskap om hvordan elva og fjorden fungerer, til å ta alle rette beslutninger. Drammensfjorden er ganske enestående i sitt slag, og det er synd vi bare har brukt den som en søppelplass og ikke har klart å verdsette den fantastiske fjorden vår.Jeg vil jobbe for et kunnskapsbasert miljøvern som er handlekraftig og villig til å ta de nødvendige grepene i dag, og ikke utsette de viktige tiltakene. Jeg håper å være en klar stemme for de vanskelige beslutningene vi må ta. Evig vekst er dessverre ikke bærekraftig uansett hvor mye vi prøver å innbille oss det.
  • Inkludere by og mennesker
   Jeg ønsker en kommune hvor tjenestene man ofte bruker er i nærheten av der man bor, og hvor arbeidsplasser og butikker kan nås uten bruk av bil. En kommune hvor barn kan gå og sykle trygt til skolen, og alle kan ferdes trygt til fots og på sykkel. Jeg ønsker en by hvor man tør å stille krav til høy kvalitet hos utbyggerne, men også ønsker kreative og gode forslag velkommen for å skape en spennende by. Jeg ønsker meg en kommune hvor man lager helhetlige planer som gjør det attraktivt å bo, jobbe, besøke og ferdes, og som legger til rette for at det også for barnefamilier skal være attraktivt å bosette seg i sentrum.
  • Ta vare på lokalsamfunn
   Noe av det viktigste for at mennesker skal trives er sosialisering, og en måte å være sosial på er å delta i lokalsamfunnet. Det er viktig at kommunen gjør det enkelt å drive med kultur, idrett og frivillighet.
   Det gjøres ved å hjelpe idrettsklubber med arealer, at kultur og frivillige kan låne kommunale lokaler og at man tar lokale krefter på alvor og støtte opp under aktivitet som kommunen ikke klarer å levere på egen hånd. At kommunen, næringsliv og frivillige samarbeider i stedet for å konkurrere.