Til innhold

Gøril Bjerkhol Havro

Jeg er opptatt av at Oslo skal være en åpen og inkluderende by, en by som gir muligheter til å utrette noe, og som samtidig støtter opp under de mest sårbare av borgerne våre.

Gøril Bjerkhol Havro har utdannelse i samfunnsøkonomi, finans og utvikling. Hun er mamma til ei jente på tre, og har bodd på Grønland/Tøyen siden 2008, etter lengre opphold i Swaziland, Storbritannia, Sør-Afrika og Frankrike.

En åpen og inkluderende by

Ved å satse på skolen gir vi barna våre det beste utgangspunktet i livet. Å sørge for en god skole er også det viktigste vi kan gjøre for å sikre barn i Oslo like muligheter. Ved å legge til rette for sosiale møteplasser, et variert kulturliv og frivillig innsats gjør vi byen vår til et godt sted å bo, for store og små. I tillegg må vi fortsette å bygge ut Norges kollektivhovedstad slik at det blir enda lettere å komme seg rundt uten bil.