Til innhold

Gunnbjørg Fisketjøn

Gunnbjørg Fisketjøn

Jeg vil at Helse og omsorgspolitikken skal være preget av kvalitet, forutsigbarhet, verdighet og respekt for den enkelte. Og alle innbyggere skal vite at kommunen stiller med et godt helse– og omsorgstilbud når de trenger det.

Gunnbjørg er utdannet spesialsykepleier, og jobber på anestesi/operasjonsavdelingen ved Notodden
sykehus.