Til innhold

Hanne Kvernmo Rye

Jeg kjeder meg aldri i Orkland!

Hanne (Øyum, født 1987) meldte seg inn i Venstre for 10 år siden, og stiller nå til valg for tredje gang. Siden sist valg har hun byttet beite fra ingeniøryrket til å ta videreutdanning som lærer i matematikk og naturfag. Bortsett fra fire år som lærling og prosessoperatør på Mongstad i Hordaland, har Hanne bodd hele livet i Orkdal. Etter denne perioden andre steder konkluderte hun med at borte er bra, men hjemme er best.

“Spesielt var det den positive utviklingen i kommunen, med framvekst av mange gode fritidstilbud og interessante næringer, som trakk meg hjem – i tillegg til familierøttene”, sier Hanne. Hun ser fram til å bo i den nye storkommunen som får enda flere tilbud og muligheter.

Årets sommer har Hanne benyttet til å bli bedre kjent med Orkland gjennom blant annet besøk på Å kaffebar, fjellklatring på Mjønes, sykkeltur gjennom hele Orklaparken og bading i Ingdalsfossen. Det har gitt mersmak, og lista over turmål som planlegges besøkt begynner å bli lang.

Hannes motivasjon for å engasjere seg i lokalpolitikken er ønsket om å bidra til at Orkland skal bli en god kommune for hennes to små barn og alle andre innbyggere. Hun føler også at hun med sin bakgrunn kan bidra til økt mangfold i politiske utvalg. Siden 2015 har Hanne vært medlem i Hovedutvalg Teknikk i Orkdal, noe som hun synes er givende fordi hun mener brannvern, vei, vann, avløp og offentlige bygg er grunnleggende oppgaver som kommunen må utvikle og ivareta godt.

“Når de tekniske tjenestene fungerer på en god måte så legger vi kanskje lite merke til dem, men ved problemer kan det skape store problemer for både den enkelte innbygger og næringslivet” avslutter Hanne.