Til innhold

Heidi Elisabeth Oskarsen

The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated. - Mahatma Gandhi

Hvem er Heidi?

Født i 1965. Bor på Sellebakk, men oppvokst på Gressvik.

Heidi er utdannet industridesigner med mastergrad i produktdesign og har fagbrev i kjemiprosess og i laboratoriefaget. Hun har jobbet mange år i industrien og har også drevet et designfirma.

Heidi er mye ute i skog og mark og har landskaps- og dyrefotografering som hobby. Hun har verv i Naturvernforbundet Østfold og er medlem i Fredrikstad ornitologisk forening (Birdlife Fredrikstad). Hun har én hund og to katter.

Heidi valgte Venstre fordi det er et parti som ivaretar det enkelte menneske og gir rom for utvikling uansett bakgrunn. Venstre er et parti som har fokus på skole og utdanning. Gode skoler og læringsmuligheter er for elever og lærere er en grunnstein i samfunnet.

Natur, artsmangfold, klima og miljø er viktige saker som Venstre prioriterer både sentralt og lokalt. Det gir trivsel og god helse å oppleve natur og dyreliv. Naturen og de ville dyra er viktig å ta vare på for å opprettholde et sunt økosystem. Vel så viktig er vern av rovdyr som viktige nøkkelarter i norsk natur.

Hjertesaker

  • Vern av natur og artsmangfold.
  • God dyrevelferd for både tamdyr og dyr i landbruket.
  • Skole og utdanning.
  • Eldreomsorg.