Til innhold

Heidi Raude

Kvinne med brunt hår smiler i en bypark i Halden. Det er grønt og blomstrer. Hun smiler.

Heidi Raude er produksjonssjef i Det Norske Blåseensemble, hvor hun har ansvaret for å planlegge og gjennomføre ensemblets konsertproduksjoner. Hun har utdanning i matematikk og musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo, samt prosjektledelse fra Universitet for miljø og biovitenskap (nå: NMBU).

Heidi flyttet fra Oslo til Os i Halden for fem år siden, sammen med sin mann som er musiker. I år flyttet deres datter med familie etter.

Hun er spesielt opptatt av at Halden skal ha et godt kulturtilbud, et levende sentrum med gode møteplasser og at barn skal ha et godt skole- og fritidstilbud.

I kommunevalget 2023 er Heidi Halden Venstres førstekandidat.