Til innhold

Hilde Havenstrøm

Trygg sykkelvei til Skedsmo

Økonom og avdelingskontroller i ABB, styrerepresentant for kulturorganisasjonene og småeierne i Gjerdrum Kulturhus, mangeårig leder i Gjerdrum Musikklag og tidligere styremedlem i Gjerdrum golfklubb og kontrollkomiteen i Gjerdrum idrettslag. Opptatt av kultur og videreutvikling av bygdas kvaliteter.