Til innhold

Idun Gulla Dyrnes

Idun er vår kandidat nr 3 til kommunevalget 2019.

Idun er også aktiv i Viken Venstre (styremedlem) og Unge Venstre (1. Nesteleder).

Idun er 20 år og studerer språk ved Universtetet Blindern. Hun jobber deltid ved Edwin Ruuds Omsorgssenter.

Politiske hjertesaker: Unges representasjon, integrering av flyktninger/innvandrere og miljøet (spesielt kollektivtrafikken i Indre Østfold).