Til innhold

Inger Olsen

Inger Olsen er pensjonert adjunkt med handelsskole, førskolelærer- og allmennlærerutdanning, engelsk grunnfag og 1-årig spes.ped. Hun har arbeidet som sekretær, førskolelærer, metodikklærer/praksisveileder på Halden lærerhøgskole og lærer i grunnskolen og videregående skole i Halden.

I tillegg til sine verv i Venstre har hun vært leder av Halden lærerlag, plasstillitsvalgt, leder av Redd Barna i Halden og medlem av Redd Barnas representantskap. Er nå sekretær i LHL, Halden og sentralstyremedlem i LHL.