Til innhold

Ingvild Boe Hornburg

Ingvild Boe Hornburg er født i 1973, gift med Thomas og har to barn. Ingvild er opprinnelig fra Asker, men har bodd mange år både i Oslo og i Bærum.
Som lokalpolitiker er Ingvild opptatt av:
  • at Bærum skal bli Norges beste klimakommune
  • å forebygge psykisk uhelse, kriminalitet og følelsen av utenforskap gjennom en mer inkluderende skole, brede fritidstilbud og mer fokus på livsmestring
  • bedre sykkelveier og kollektivtilbud
  • en god omsorgstjeneste for dem som trenger hjelp fra samfunnet, enten det skyldes sykdom, skade eller alderdom.

Engasjement og erfaring

Til daglig jobber Ingvild som advokat. Før det jobbet hun åtte år for Venstres stortingsgruppe, så hun kjenner rikspolitikken godt. Ingvild satt i styret i Bærum venstre i 2017 og er nå Bærum Venstres 10. kandidat ved lokalvalget.
Ingvild er brennende opptatt av rettssikkerhet og at alle mennesker skal bli møtt med respekt, uansett hva det har gjort og hvilken bakgrunn tide har. Hun har også vært engasjert i miljøpolitikk fra ungdomsskolen, og satt i styret i Asker og Bærum Natur og Ungdom i forrige årtusen en gang.