Til innhold

Johannes Bangum

Johannes Bangum er leder i valgkamputvalget i Bærum Venstre. Han har også vært valgt som sentralstyremeldem i Unge Venstre fra 2017 til 2018. Han har en bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra NTNU og London School of Economics og tar for tiden en mastergrad i rettsvitenskap ved UiO.