Til innhold

John-Kåre Krokene

John-Kåre Krokene

De store utfordringene løser vi ikke alene. Samarbeid på tvers av landegrensene er derfor umåtelig viktig.

Jeg er aktivt medlem i Venstre fordi den grunnleggende Sosial-liberale tanken treffer meg på alle punkter.

Jeg vil fremheve politikkområder som:

Verdiskaping – legge til rette for ildsjeler og gründervirksomhet.
Sosialt ansvar/fellesskap – bygge samfunn med mindre forskjeller, toleranse og mangfold.
Ansvarlig og konkret i forhold til klima- og naturkrisen.
Fokus på Personvern.

De store utfordringene løser vi ikke alene. Samarbeid på tvers av landegrensene er derfor umåtelig viktig.