Til innhold

Jonas Dahlberg Toft

Det skal lønne seg å reise kollektivt!

Jonas er 23 år, og vår ungdomskandidat. Til daglig studerer han statsvitenskap ved UiT, og er aktiv i studentdemokratiet. Han har hatt flere verv i Unge Venstre, og andre ungdomsorganisasjoner.

Jonas brenner for grønn byutvikling, og stiller til valg for å gjøre Tromsø til en grønnere by. – Global oppvarming er vår tids største utfordring. For å nå forpliktelsene våre i Parisavtalen, er vi avhengige av at kommuner lykkes der hvor staten feiler.

Beste Venstreminne: Da jeg fikk snakke om tog i nord for Venstres landsstyre

Bydel: Breivika

Fun fact: Brygger eget øl

Hjertesak: Bedre og billigere kollektivtilbud