Til innhold

Jørgen Ingeberg

Jørgen Ingeberg (68 år)
Selvstendig næringsdrivende

Gift med Renée og bor i Rustadgata i Horten. Opprinnelig Oslogutt, har bodd mange år i Bærum, kjøpte et hus i Horten i 2020 og flyttet hit i 2021 som nissen på lasset da yngste datter etablerte seg på Borre med sin familie.

Horten kjente jeg tidligere mest som mangeårig seiler med målgang på Færder’n og fest på Karljohansvern samt fra gjestehavna. De siste to årene har jeg rukket å bli kjent med Horten og byen og omegnens kvaliteter og stortrives. Folk her er vennlige og åpne og hilser på deg der du går, og det er lett å føle seg velkommen. Horten har en masse kvaliteter som det er spennende å bygge videre på i politikken. Det er enkelt og inspirerende å engasjere seg i Venstre når det er så mange muligheter.

Jeg er økonom og jobber som konsulent innen næringsutvikling basert på bærekraft og sirkulær økonomi, i hovedsak handler det mye om avfallshåndtering og gjenvinning av ressurser i forbrukersamfunnet. Jeg har tidligere bodd og arbeidet i USA, Tyskland og Sverige i tillegg til lang fartstid i Norge, bl.a. med etablering av industri, utvikling av kommunale næringsplaner og hjelp til gründere og bedriftsetableringer. På fritiden synger jeg i to kor og går på kurs for å lære meg italiensk, og jeg sitter som nestleder i Horten Venstre.

 

Saker som engasjerer meg:

Et godt liv for alle – hele livet
Jeg er opptatt av at samfunnet både ser og tar vare på enkeltmennesket gjennom hele livet. De fleste av oss klarer oss fint på egenhånd, men vi har et spesielt ansvar for de som ikke er i stand til å ta vare på seg selv. Det gjelder oppvekst og utenforskap, det gjelder ensomhet som er et økende problem og det gjelder behov i en aldrende befolkning. Jeg ønsker å bidra til at vi får gode tjenester som sikrer et godt og verdig liv med innhold, mening og god omsorg i alderdommen.

By- og stedsutvikling på individets premisser
De fleste av oss setter pris på gode møteplasser, men veldig lenge har byer og testtsteder vært utviklet på bilens premisser. Parkeringsplasser og trafikkerte gater skaper ikke de gode møteplassene, og jeg ønsker å være med på å utvikle både byen vår og de øvrige tettstedene for myke trafikanter. Lune, gode, trafikkfrie soner der folk kan møtes og trives uten biler og trafikk.

Skog, utmark og Oslofjorden
Fjorden er på det nærmeste død på grunn av menneskeskapt forurensning. Dårlig kloakkrensing, betydelig avrenning fra landbruket og mange års tråling med stadig mer ødeleggende redskap er noen av årsakene. Trafikken på E18, Riksvei 19 og gjennomgangsveiene, spesielt i Horten by avgir betydelig støy og forurensning som påvirker livene til tusenvis av innbyggere. Det er press på utbygging av det lille vi har igjen av natur og det er snart ikke mulig å gå noe sted i naturen uten å høre sjenerende veistøy. Det er noe jeg ønsker å gjøre noe med. Der finnes det mange tiltak som kan lindre og som vil gi bedre levekår og ikke minst folkehelse.