Til innhold

Julian Francisco Osorio

Mitt største ønske er at Sandnes skal være en motor for kulturell nyskaping og vekst i regionen vår. Da blir vi enda mer konkurransedyktige mot større byområder som Oslo og Bergen, og forsterker identiteten vår som Sandnesgauker!

Kultur

Det offentlige har et spesielt ansvar overfor trivsel og folkehelse i kommunen. Kulturinstitusjoner og idrettsanlegg med god byggestandard, kapasitet, fleksibilitet og kompetanse spiller en viktig rolle for utviklingen i en kulturby. Vi må legge tilrette for at folk skal kunne bruke byen sin. Da vil de som ønsker å satse på kultur og idrett kunne realisere potensialet deres og amatørmiljøet bære det viktige kulturgrunnlaget i byen vår.

  • sikre nok treningsarealer til at barn og unge kan holde seg fysisk aktive
  • at kommunen skal gi Sandnes idrettsråd økonomisk støtte til en heltidsstilling
  • jobbe for flere plasser i Kulturskolen
  • at folk som driver med amatørkultur skal ha tilgang til gode øvingslokaler
  • at kommunen skal sikre Sandnes kunst- og kulturhus og KinoKino økonomi til god drift
  • videreutvikle Sandnes bibliotek som arena for offentlig samtale og debatt
  • ta vare på ungdomskafeen L54 med kulturaktiviteter

 

Kunst og kultur – det er hjertets sunne galskap.

-Tor Åge Bringsværd