Til innhold

Kjersti Moen

Kjersti H. Moen

Skolene skal prioritere tidlig innsats for å sikre grunnleggende ferdigheter. I skolen er det nulltoleranse mot mobbing. Utvikle Søndeled sentrum til et mer levende sentrum med flere boliger og et bedre
servicetilbud.