Til innhold

Kyrre Alvær

Kyrre Alvær

I et sosialliberalt samfunn bygger vi kunnskap på hverandre. I et sosialliberalt samfunn tar vi vare på hverandre.

Gode oppvekstvilkår for barn og unge i bydelen er sak nummer en. Idretten er gode arenaer for at unge møtes og utvikles sammen. Det er viktig å satse både på organisert idrett og samtidig lage nære møteplasser for barn og unge. Møteplasser må ligge der hvor man bor.

Oppvekst er mer enn idrett og møteplasser. Oppvekst er kulturskole, bandrom og mye mer. Det er viktig at alle barn og unge får en trygg og nær arena man kan dyrke sine talenter og interesser.