Til innhold

Lars Peder Nordbakken

Lokalpolitikk kan både være skapende og inkluderende

Siviløkonom, strategirådgiver og selvstendig næringsdrivende. Forfatter av flere bøker, rapporter og artikler om økonomisk politikk og er tilknyttet tankesmien Civita. Initiativtaker og leder av Romeriksåsen Sykkelklubb. Spesielt opptatt av næringsutvikling, stedsutvikling, skole, inkludering og gode vilkår for et levende lokaldemokrati, idretts- og friluftsliv.