Til innhold

Lene Cathrine Albertsen

Lene Cathrine Albertsen (46 år)
Partner og produsent i filmproduksjonsselskapet Hocus Focus.

Jeg er født og oppvokst i Holtandalen i Horten. I Oslo og Frankrike studerte jeg
markedsføring og kommunikasjon, for så å bygge opp Hocus Focus i Oslo – et selskap som nå
har lagt bak seg over 20 år i reklamebransjen. Jeg flyttet tilbake til Horten med familien min i
2012, og har siden vært nyforelsket i byen vår! Etter flere år i storbyen med høyt tempo,
puls, liv og røre, var det en befriende opplevelse å kunne sykle langs Kanalen en tidlig
vårmorgen for å levere i barnehagen.

Livet ble lettere – og roligere.

Gleden av å gå gjennom byen, hilse på, og prate med kjentfolk fra barndomstid og nåtid ga
meg tilhørighet og en følelse av å være hjemme igjen. Fordi, det var flere som gjorde som
meg – flyttet tilbake til hjembyen. Vi ønsket oss tilbake til røttene og det nære. Til Horten.
Det var denne nyforelskelsen kombinert med mange engasjerte folk i Horten, som satte i
gang idéen om å lage en film. #HortenLove.

Produksjonen av HortenLove-filmen og markedsføringsarbeidet med denne merkevaren i
årene etterpå ga meg utrolig mye. Jeg synes det var helt fantastisk å oppleve det felles
engasjementet som folkene, næringslivet og kommunen hadde for å bygge stolthet til byen
vår. Vi samarbeidet på tvers av fagfelt, bakgrunn, alder, kultur og miljø med et tydelig mål:

Bygge attraktivitet for Horten.

For vi vil jo at flere skal gjøre som oss:

Bo i Horten, drive næring i Horten, studere i Horten og besøke Horten.
Som politiker i Horten Venstre gleder jeg meg over å være en del av dette engasjementet og
fellesskapet igjen. Jeg vil jobbe for at folkene i Horten skal kunne leve gode og verdifulle liv –
hele livet.

Like rettigheter og like muligheter gir oss frihet. Frihet til å skape livene vi ønsker å leve.
For å gi oss like muligheter må vi sørge for at alle barn og unge får god kunnskap i en god
Hortenskole. Lærerne våre må få lov til å være lærere. Vi må få flere fagfunksjoner inn i
skolen – slik at lærerne kan konsentrere seg om å først og fremst formidle kunnskap. De må
få nødvendig påfyll av kunnskap og kompetanse for å møte dagens og morgendagens barns
kunnskapsbehov.

Vi må sørge for tidlig innsats for de som står i fare for å falle utenfor. ALLE skal få like
muligheter – og noen ganger trenger et barn og dets familie ekstra støtte og veiledning eller
hjelp. Denne innsatsen må komme allerede fra starten av et barns liv, og følge det gjennom
hele skoleløpet, og ut videregående skole. For ALLE har rett og mulighet til å fullføre
videregående skole.

Et viktig politisk engasjement jeg tar med meg inn i arbeidet i Horten Venstre er ansvaret for
at denne friheten vi jobber for også skal gjelde for de som kommer etter oss!

Vi må løse klimakrisen globalt og arbeide for dette lokalt.
Jeg vil være med å tilrettelegge for morgendagens grønne arbeidsplasser i Horten.
Vi må redde Oslofjorden nå!

Ved å verne om markagrensene i kommunen vår sørger vi for et viktig mål: mer natur – ikke
mindre.

Vi må få bedre kollektivløsninger og flere gang- og sykkelveier slik at det er lettere for folk å
sette igjen bilen. Dette gjelder i hele kommunen vår!

Vi må støtte opp om innovasjon og utvikling av teknologi for et grønnere lokalsamfunn.

Og ikke minst – vi må hjelpe de som trenger det mest! Det være seg barn, syke eller eldre. Vi
får flere eldre enn yngre i Horten i årene som kommer. De eldre har andre behov og ønsker
for hvordan de ønsker å leve sine liv, enn vi har hatt til nå.

Et godt lokalsamfunn som Horten må sørge for at vi har gode omsorgstjenester og
muligheter for ulike boformer som morgendagens eldre ønsker og trenger.
Derfor må vi se framover og se hva som krever av oss for å tilrettelegge for dette.

Jeg vil være med på å ta Horten framover!