Til innhold

Lucie Katrine Sunde-Eidem

Folk først, alltid.

Lucie Katrine Sunde-Eidem er bystyrerepresentant. Hun er 41 år og bor på Okstad med mann og to sønner. Til daglig jobber hun som HR-direktør i Eiendomsmegler 1. Lucie har tidligere vært fylkesleder i Human-Etisk Forbund Sør-Trøndelag, og har et stort engasjement for religionsfrihet og menneskerettigheter.

Hva var det som gjorde at Lucie ville engasjere seg i politikken i Trondheim?
Det å være politiker handler om å finne gode løsninger som gjør folks hverdag bedre. Kulturbyen, kunnskapsbyen, næringsbyen og Bymarka er fire verdier Lucie brenner for å ivareta og videreutvikle. Kunnskapsbyen Trondheim har landets beste utgangspunkt til å sette seg ambisiøse mål innen både næringsutvikling og grønn byutvikling. Det skal lønne seg å velge miljøvennlig i Trondheim, det skal være lett å velge miljøvennlig i Trondheim. Videre skal Trondheim være en inkluderende og raus by som tilbyr trygghet, kunnskap, rettferdighet og varme for yngre, eldre og nye landsmenn.

Lucies hjertesaker:

  • En engasjerende og motiverende skolehverdag for lærere og elever.
  • En skole som ikke reproduserer sosiale ulikheter og som strekker seg for å utvikle potensialet i hver enkelt elev.
  • Gode og fleksible oppstartsvilkår for nystartede bedrifter.
  • Omstilling og innovasjon krever at vi satser på kunnskap og næringsrettet samarbeid mellom næringsliv og utdanning.
  • Jobbe for å redusere fattigdom blant barn og unge.
  • En eldreomsorg som gjør livet varmt, verdig, forutsigbart og trygt.
  • Forme en politikk som gjør det mulig å kombinere et aktivt familieliv med et aktivt yrkesliv (for kvinner og menn).
  • Å ha en humanistisk og vitenskapelig tilnærming til saker og politikkutvikling, samt redusere innflytelsen fra all slags religiøs fundamentalisme.

Lucie håper å tilføre Trondheimspolitikken merverdi ved å bidra med sine perspektiver fra byens næringsliv, som forelder til to skolebarn, og som aktiv bruker av regionens friluftsområder.

– Jeg har et stort engasjement for alle disse områdene og mer til, og Venstres tilnærming til politikk, samfunn og menneskesyn trenger vi mer av, sier Lucie. Folk først, alltid.