Til innhold

Maja Årbogen

Vi må ivareta, forvalte og verne om villmarka, og sikre naturressursene våre til havs, lands og fjells for all fremtid. Nå!
Tilhørighet, felleskap og kulturhistorisk kunnskap må sikres for fremtiden i et offentlig forvaltet Åfjordsmuseum.
Mentalt og psykisk helsefremmende arbeid og kunnskap, må løftes og på plass i alle funksjoner og sektorer, for at alle skal kunne leve, trives og bo godt her.