Til innhold

Marianne Birkeland Øvrebø

Jeg ønsker å være en stemme for de som ikke har egen stemme.

Jeg er 41 år, har 4 barn og er utdannet sosionom.

Jeg har bodd 13 år i Skien og er selvstendig næringsdrivende.

Jeg sitter også som Personellbefal i Heimevernet.

Jeg er oppvokst i en politisk aktiv familie, men er selv ny som aktiv politiker. Som mange andre, har jeg lyst til å være med og påvirke; sette søkelys på de områdene jeg er opptatt av. Ja, og så er det spennende å gå litt ut av komfortsonen. Jeg er opptatt av medmenneskelighet, klima og miljø og da er Venstre et naturlig valg.

Målet er i første omgang å få en plass i bystyret hvor jeg i samarbeid med de andre kan finne gode løsninger. Jeg er særlig opptatt av barn og unges oppvekstsvilkår, og utsatte barn og unge med spesielle behov.