Til innhold

Marthe Sofie Aaby Trætteberg (flyttet)

Marthe Trætteberg

NB: Marthe har flyttet fra kommunen og vår reelle 1. kandidat til valget er derfor nr 2, Kristin Over-Rein

Om meg

25 år, bor på Bjørkelangen

Studentpraktikant i Utenriksdepartementet Den norske delegasjonen til FN i New York

Nettopp ferdig utdannet

Hjertesaker

Utdanning: Jeg ønsker at Venstre skal bidra til at alle elever skal få en meningsfull plass i skolen i Aurskog-Høland. Alle elever skal oppleve å bli møtt på det nivået de er, få utfordrende oppgaver, oppleve mestring og få muligheten til å strekke seg. Større valgfrihet innenfor eget interessefelt gjennom hele grunnskolen, men også særlig videregående utdanning, vil være avgjørende for at flere skal gjennomføre. At det også er mulig for spesiell tilretteleggelse etter behov vil være viktig for at alle skal oppleve å bli sett og møtt.

Samferdsel: For at Aurskog-Høland skal være et sted man vil vokse opp i, bli i og flytte tilbake til, må kommunen legge til rette for et kollektivtilbud som tillater pendling. Dersom vi ønsker at unge skal ønske å bli og å komme tilbake, må det tilrettelegges slik at en enkelt kan nå både utdanning-, jobb-, kultur-, ute-, og shoppingtilbud i Lillestrøm og Oslo. Venstre heier på både tog, ny Fetsund-bru og et mer omfattende kollektivtilbud i form av nattbusser mellom Bjørkelangen og Lillestrøm.