Til innhold

Mia Bruvik

Frihet er en hjørnestein i Venstre sin ideologi. Frihet til å leve slik man ønsker hele livet.

Mia Bruvik er 1. nestleder i Rogaland Venstre. Hun er 28 år gammel og kommer fra Klepp.

Mia har vært medlem i Venstre siden 2015 og er også mangeårig medlem av Unge Venstre. Hun er utdannet sosionom og har en mastergrad i sosialt arbeid med speisialisering innenfor arbeidsinkludering og velferdsstaten. Hun arbeider som ungdomsveileder i Stavanger kommune.

Mia brenner for at alle skal kunne leve et liv i frihet og har et stort hjerte for gruppene i samfunnet som ikke har en tydelig stemme i samfunnsdebatten.

Mia kjemper for å bevare naturmangfoldet og trekker naturvern frem som en viktig sak som må prioriteres. Hun sier at vi har en alvorlig naturkrise og skal vi ha natur å nyte i framtiden må vi gjøre grep nå. Klimapolitikken er også en viktig sak for Mia, hvor hun er opptatt av at vi må gjøre mer for å nå klimamålene innen 2030.

I arbeid og sosialsektoren brenner hun for at alle skal møtes med verdighet og som enkeltmennesker, hvor deres egne mål og ønsker står i sentrum. Hun sier at målet er at alle mennesker skal få den hjelpen de trenger for å kunne få leve et liv i frihet.