Til innhold

Miriam Dybing Taksdal

Miriam er sosionom. Ho er opptatt av at alle born skal ha ein trygg og god oppvekst. Ho meiner at det viktigaste for ein berekraftig kommune i framtida er førebygging i dag