Til innhold

Odd Bratland

Odd Bratland

Et aktivt og oppegående næringsliv er hovedgrunnlaget for å kunne utvikle Nye Åfjord videre

Odd er vår andrekandidat. Han har 16 års fartstid i sosialt arbeid, hvorav 14 år som sosialleder i Åfjord kommune og i tilsynsarbeid i HVPU-omsorgen. De siste 23 år har han vært daglig leder ved Fosen Vekst AS.

Odd har vært idrettsleder og styreleder i Åfjordhallen i mange år, og er ellers svært opptatt av fiske, jakt, friluftsliv, natur- og kulturvern. Odd bor på Prestegårdshaugen.

«For meg står det klart at et aktivt og oppegående næringsliv er hovedgrunnlaget for å kunne utvikle Nye Åfjord videre», sier Odd. «Som bestefar til 5 barnebarn er jeg blitt stadig mer opptatt av barn og ungdom. Det er fremtiden vår. Jeg er videre opptatt av at alle skal ha like muligheter for aktiv deltagelse i samfunnet. Arbeidet i Fosen Vekst har gitt meg mange opplevelser av hvor viktig det er».