Til innhold

Ole-Magnus Kapstad

Ole Magnus Kapstad

Eg er varamedlem og kasserar i styret i Sunnfjord Venstre. Jobben min er å vere overlege ved Psykiatrisk klinikk i Helse Førde. Eg er oppteken av kulturminner og miljø, og på fritida trivast eg spesielt godt med fjellturar og restaurering av gamle bygg.