Til innhold

Remi Lønøy

Remi Lønøy, 3.kandidat

Ein stor kommune som Øygarden treng sin egen dyrevelferdsplan.

Remi er styremedlem i Øygarden Venstre. I 2019 stilte han til val som 3.kandidat, då for fyrste gong.

Han bur på Solsvik og jobber som sykepleier i hjemmesykepleien på Litle-Sotra.

Han har i mange år engasjert seg i ideelt arbeid innen psykisk helse. Kommunene har i utgangspunktet mange gode tilbud i dag, men folkehelseundersøkelser viser likevel at vi kan bli enda bedre. Da må vi tenke nytt for å finne ut hvordan vi skal nå de vi ikke når i dag. Det viktigste er å løfte psykisk helse i et samfunnsperspektiv og gjøre Øygarden til en enda bedre kommune å bo i. Da må kommunen bidra til at vi får flere og varierte kulturtilbud og samarbeide godt med ideelle aktører. I tillegg må vi videreføre og styrke de gode suksessene med ungdomskontor og ungdomslos til hele den nye kommunen. Vi trenger også styrket kompetanse på psykisk helse i eldreomsorgen og sørge for flere tilbud til eldre som føler seg ensomme.

Remi mener at Øygarden har svært gode forutsetninger for å bli en viktig klima- og miljøkommune. Øygarden er en langstrakt kystkommune med gode muligheter for å skape nye grønne næringer og arbeidsplasser. Det kan ikke kommunen stå i veien for, men være en tilrettelegger. Vi har også en betydelig plastproblematikk som vi må ta tak i og få til kontinuerlig innsats. Kommunen skal bistå med mål og midler, men vi må også ha god hjelp fra frivilligheten. Øygarden bør ta initiativ til miljøvennskapsby i et land med dårlig avfallshåndtering.

Kommunens innkjøp av kjøretøy, bygninger og forbruksmateriell bør ha et miljøfokus selv om det kanskje kan koste mer.

Han mener også at kommunen trenger en egen dyrevelferdsplan. Det er utfordringer med dårlig dyrehold enkelte steder også i Øygarden. Selv om han ønsker et nasjonalt påbud for kastrering og ID-merking av katter, mener han kommunen bør kunne få til lokale vedtak som løfter dyrevelferden i Øygarden. Fjell Venstre har foreslått dette tidligere, men ble nedstemt av kommunestyret. Stortinget har bestemt at det i fremtiden skal være kommunens ansvar for å sørge for akutte veterinærtjenester. Da må vi sørge for at det ikke går på bekostning av tilbudet som er i dag, men at det bør føre til at det blir enda bedre.