Til innhold

Roar Svenning

En god fremtid kan ikke vedtas, den må skapes av folk og gode rammer. En god framtid i distriktet må nødvendigvis ha andre rammer enn en by, da selve bygdens DNA er basert på naturens ressurser.