Til innhold

Roger H Lohne

Fredrikstad trenger Venstre. Jeg vil jobbe for bedre lønn til lærerne, gratis byferge og fritidskort til unge, billigere leiligheter i sentrum, løpende barnehageopptak og kjempe for saker som betyr noe for folk.

Hvem er Roger?

Roger har bodd i Østfold siden 2004. Med jobb i Oslo tok han et verdivalg for flere år siden og slo rot i Norges fineste by, – nemlig Fredrikstad. Han bor på Bellevue i bydelen Cicignon og har bodd på Trara og Kråkerøy.

Roger er vant til å ta ansvar, vise vei og gå foran. I oppveksten på Lørenskog var han aktiv med bryting, fotball og bordtennis. I tenårene ledet han kommunens største fritidsklubb og jobbet med barne- og ungdomsarbeid. Han var aktiv spiller og trener i B-72, og klubbveileder i Akershus idrettskrets. Senere var han med å etablere fotoklubb.

Roger har befalsutdanning, vært troppssjef for kanonbatteri og støttet Telemarksbataljonen på NATO-øvelser. Han er bedriftsøkonom og markedsfører med bachelor i organisasjon og ledelse. Roger har erfaring fra forenings- og organisasjonsliv, representasjoner og styreverv. I dag jobber Roger i NAV Oslo hvor han leder en HR-gruppe.

Med bakgrunn som gründer og ledende stillinger i næringslivet ønsker Roger å gi noe tilbake til Fredrikstad. Sammen med Venstres partiprogram og grunnverdier ligger det godt til rette for at Venstre kan bety en forskjell og få Fredrikstad framover igjen.

Hjertesaker

Gi barn og unge trygg oppvekst og gode skoler. Alle barn og unge skal få mulighet til å utvikle sitt potensiale. I hjemmet, barnehagen og gjennom hele grunnskolen.

Løfte Fredrikstadskolen en hovedprioritering. Vi vil ta vedlikeholdsløft på skolebygg for å ta igjen etterslep og gjøre læreryrket attraktivt gjennom gode lønnsbetingelser.

Løpende barnehageopptak som med mulighet til plass i barnehagen etter endt foreldrepermisjon. Kvaliteten på barnehager er viktig, ikke hvem som eier eller driver barnehagene.

Ta vare på naturen og klimaet. Naturen er en forutsetning for at vi skal kunne leve gode liv. Oslofjorden trenger mer fokus og mudring utenfor Borg Havn må skje miljøvennlig med muddermasser deponert på land.

Støtte næringsliv og jobbskapere. Gjøre det enkelt for folk å skape egen arbeidsplass og jobbe der man vil. Legge til rette for hybride kontorfellesskap så folk kan ta med seg jobben «hjem» til Fredrikstad.

Grønnere og tryggere transport. Flere bør ta hverdagsreisene til fots, på sykkel eller reise kollektivt. Vi må bygge flere sykkelveier, få kollektivtrafikken billigere og opprettholde gratis byferge.

Anerkjenne seniorene som viktig ressurs. Etablere prosjekter der seniorer kan dele kompetanse og erfaring med ungdom, eller tilby sin arbeidskraft til arbeidsgivere for kortere varighet ved behov.

Boligpolitikk som skaper gode og trygge bomiljøer. Bygge mindre og rimeligere leiligheter for varierte boformer i ulike livsfaser. Se på nye finansieringsmuligheter så unge og nyetablerte kan skaffe seg bolig.

Kultur, idrett og friluftsliv er balsam for sjelen. Vi ønsker gratis fritidskort til barn og unge. Breddeidrett og tiltak for barn og unge prioriteres fremfor eliteidrett. Arena Fredrikstad bør finansieres av private aktører. Et godt dyreverntiltak er å begrense bruk av fyrverkeri og arbeide for alternativer.