Til innhold

Rune Dreng (50)

7. kandidat på Venstres liste i kommunevalget

Bosted: Østre Halsen

Utdanning og yrke: Gartner. Etterutdannet innen økonomi og ledelse. Jobber som selvstendig næringsdrivende, gårdbruker.

Politiske verv og organisasjonserfaring: Har vært medlem i Venstre 6 år. Er medlem av hovedutvalget for miljø, kultur og næring. Varamedlem i Primæroppgavefondet. Jeg har vært tillitsvalgt innenfor grøntbransjen, landbruk og rådgivning fra 1995 til 2017.

Runes hjertesaker: Klima, jordvern og næringsutvikling. Aller viktigst er livskvalitet for hvert enkeltmenneske. Det er god samfunnsøkonomi å legge til rette for at alle kan oppleve et meningsfylt liv.

Derfor er Venstre mitt partivalg: Det er et helhetlig og balansert sentrumsparti hvor vi evner å se løsninger fremfor ideologi. Frihet for enkeltmennesket.

Rune om Rune: God til å forstå flere sider av en sak raskt. Evner å motta mye informasjon på kort tid. Ser helhet i detaljer. Løsningsorientert og pragmatisk. God til å lytte, og glad i snakke med folk. Svært analytisk. Kan nok oppleves litt diplomatisk, men også for kritisk i enkelte settinger. Jeg håper at velgerne opplever meg som hyggelig, ærlig og lyttende. Og lett å snakke med.