Til innhold

Sigve Wollan Gjengstø

"Barn og unge, vårt ansvar" er slagordet til Nannestad Venstre. Dette skal være en tanke vi har med i alle de politiske sakene vi skal behandle.

Lokallagsleder Nannestad Venstre, og 1. kandidat til kommunevalget nå i 2023.

Sivilstatus: 49 år, gift. Fire barn hvorav to er voksne.

Har bodd i Nannestad kommune (Holter) i snart 10 år.

Selvstendig næringsdrivende, lydtekniker.

Interesser: Kultur, oppvekst, miljø og utvikling.