Til innhold

Stefan Sørlie Oure

Født: 1990
Bosted: Mogreina
Sivilstand: Samboer
Yrke: Sikkerhetsprodukter
Interesser: Like vilkår for barn- og ungdom, e-sport, bøker, musikk, filmer, dyr

Vi trenger en billigere og bedre kollektivtransport i Ullensaker. Vi er nødt til å koble sammen de ulike stedene våre mye bedre enn de er i dag, og da må vi satse mer på kollektivtransporten slik at den blir tilgjengelig for alle i kommunen. Ullensaker er stort, og da er vi avhengig av et godt kollektivtilbud. Et godt kollektivtilbud gir store muligheter, både for innbyggerne, men også mulige innflyttere, og næringslivet i kommunen vår.
I en flott kommune som Ullensaker, er det viktig at vi tar vare på naturen vår, samtidig som vi klarer å skape flotte bo- og møteplasser.
I tillegg er vi nød til å sørge for et gryende gründer- og næringsmiljø – Ullensaker er tross alt Norges mest populære kommune med tanke på lokasjonen vår.
Dagens skoleelever vokser opp i en verden som stadig forandrer seg. Vi må sørge for at skolen er forberedt på dette, og med det alltid sørge for at skolen utvikler seg.