Vi dobler gruppen vår i kommunestyret!

Bildet tatt fra en av de første standene i årets valgkamp 2023! Fra venstre, Morten Ryum, Barbro Holth, Thorbjørn Merkesdal, Mirnesa Balagic, Stefan Sørlie Oure, Mariann Ekkeren Væring, og Sidsel Skjelmerud i Ullensaker Venstre., Foto: Stefan Sørlie Oure

Da er valget ferdig talt og alle navn er klare. Vi er veldig fornøyd med å doble gruppa vår og få mange flere aktive med oss i kommunepolitikken. Dette er et superteam!

Vi er veldig fornøyd med veksten vi har hatt, vi lander på 3,9 prosentpoeng og to faste representanter i kommunestyret! I tillegg har vi med oss fem vararepresentanter, dette blir et superteam som Ullensaker kan regne med fremover!

Takk for oppmøtet og takk for stemmene, vi setter stor pris på hver eneste en, også de som ikke gikk til oss. Men med en valgdeltakelse på 52% så har vi alle en jobb å gjøre med å få flere til å stemme. Dette er veldig viktig oppgave som vi ikke tar lett på. Vi ønsker at flere skal delta i lokalsamfunnet, også i lokalvalget. Dette må vi jobbe for å få til den neste perioden. Et levende lokalsamfunn avhenger av at flest mulig føler at de kan delta og bidra, da må vi legge til rette for nettopp det.

Hvem er vi?

I kommunestyret så kommer nok for mange et kjent fjes til å være, Thorbjørn Merkesdal. Han kan se tilbake på en meget god periode fra 2019-2023, hvor vi fikk enormt mange gjennomslag, til tross for at han var vår eneste representant i kommunestyret. I tillegg til Thorbjørn vil det for noen kanskje være et nytt fjes som tar turen inn i kommunestyret i Ullensaker, nemlig Mirnesa Balagic. Mirnesa brenner for en bedring av BPA-ordningen, og et bedre og billigere kollektivsystem. Hun er tydelig i det hun mener, og vil være en god stemme for mange utenforstilte i kommunestyret.

Vi dobler gruppen vår, her er våre to faste til kommunestyret, og vararepresentantene til Ullensaker Kommune.

Så er vi så heldige å få med oss et team med hele fem vararepresentanter til kommunestyret. Dette er et superteam med mye kompetanse og erfaring.

Til å begynne med så kjenner kanskje mange igjen Stein Vegard Leidal! Stein har vært en tydelig stemme for kampen mot torvuttak- og restaurering av Jødahlsmåsan, og kampen mot en ny E16 slik det ble forelagt.

Så har vi Helene Christophersen, hun er ny i politikken – men er veldig ivrig etter å lære masse i den kommende perioden. – Så lenge jeg kan huske har jeg alltid hatt et ønske om å endre på mye i samfunnet, og på bakgrunn av det ble jeg kjent med entreprenørskaps-faget som gjorde at jeg fikk interessen for å engasjere meg politisk. Jeg er spent og takknemlig over muligheten jeg har fått og gleder meg egentlig mest av alt til å lære men selvfølgelig også til å bidra og påvirke der jeg kan, i spesielt saker som jeg brenner ekstra for; oppvekst, skole og næringsliv. Jeg håper også at mitt engasjement og mine erfaringer kan bidra til å skape gode normer og verdier for barna mine i tillegg til å få være med å påvirke på områder som berører dem.

Neste vara er en person som har fått en del oppmerksomhet for kampen om et bedre kollektivtilbud rundt Hersjøen, og blitt en tydelig figur på Mogreina, nemlig Stefan Sørlie Oure. Han er blant annet opptatt av å ta vare på naturen, et godt kollektivtilbud, og barn og unges oppvekstvilkår – for å nevne noe.

Morten Ryum, en person som er relativt ny i politikken, men også han er veldig ivrig etter å bidra. Morten bor på Kløfta, og vil sørge for at Kløfta blir hørt. Han vil jobbe for å forvalte Ullensakers ressurser på en ansvarlig måte, og være åpen og lyttende til alle.

Siste vara er Kristin Engely, og hun har tidligere vært meget aktiv. Hun har blant annet vært vara til HHS fra 2011-2015, fast rep i HTIK fra 2015-2019 og 1.vara til KST i samme periode. Hun ønsket i år å være listefyll pga jobbmengde og andre verv, så hun ble ganske overrasket over at hun havnet på 5.plass. – Veldig glad for at det er engasjerte folk på plassene før meg som kan få sin debut i den daglige politikken.

En Ullensaker kommune for alle

Vi lover å kjempe videre for et godt inkluderende Ullensaker, for alle innbyggerne som bor her, og de som besøker den fantastiske kommunen vår. Vi er garantisten for en bærekraftig vekst i Ullensaker, og det vil vi fortsette å stå for i perioden som nå møter oss. Vi gleder oss enormt over teamet vi nå har fått, og gleder oss til fortsettelsen.

Tusen takk for tilliten dere som har stemt på oss nå gir oss, vi skal forvalte den tilliten på best mulig måte.