Til innhold

Stig Morten Skjæran

Det er alt for få Frostinger i verden!

49 år gammel. Småbarnspappa.

Politisk erfaring: 2 perioder i kommunestyre og 1 periode i formannskap. Erfaring som medlem i fylkesstyret i Venstre.

Yrkeserfaring: Jobber til daglig i Uloba SA – Independent living Norge, som leder for PA og Rådgiveravdelingen. Ledet i 3 år Frosta Fjordfestival, hender også at han arrangerer konserter i kulturhuset Magnushallen på Frosta.

Den viktigste saken i Frosta kommune nå er å tørre legge til rette for et godt tjenestetilbud på Frosta også for fremtiden. Alle som vil, skal kunne føle på et samhold og en tilhørighet til Frosta. Vi er alle verdifulle i frostasamfunnet. Å sitte i den politiske ledelsen i kommunen forplikter oss til å prioritere og gjøre jobben. Jeg er beredt til å feste blikket mot fremtiden, tørre å prioritere og tørre ta valg som vi på Frosta kan dra nytte av i fremtiden.