Til innhold

Stines Langklopp Svenning

Opptatt av god opplæring om mental helse i skolen, flere linjer ved Åfjord vgs. og rimelige bomuligheter for elever. Økt attraktivitet for unge tilflyttere til kommunen.