Til innhold

Svanhild Otterøy Lothe

Svanhild Otterøy Lothe

Kommuna skal yta gode omsorgtjenester.

Eg er fødd i 1944 og kom til Norge i 1954. Flytta frå Oslo til Nordfjord i 1980.

Er no pensjonist og guide.

Er oppteken av at kommuna skal yta gode omsorgtjenester og satsar på heimebasert omsorg og omsorgsbustader .

Betre busstilbodet i Nordfjord.