Til innhold

Sverre Pedersen

Vår 2. kandidat til kommunestyrevalget.

 

Styremedlem, Tana Venstre

1.vara KST, 1.vara Hovedutvalget for natur og utmark