Til innhold

Tiril Eid Barland

Politisk er jeg opptatt av klima- og miljøpolitikk, spesielt naturvern og biologisk mangfold.

Vi trenger en bedre kartlegging og mer kunnskap om naturtypene og artsutbredelse for å kunne ta gode valg i arealpolitikken. Jeg er også opptatt av lokale tilbud for barn og unge, spesielt innen helse og kultur. Sandvika kryr av unge talenter, f.eks. innen musikk, og da er det viktig med tilgang på f.eks. ordentlige øvingslokaler med bra utstyr, for at de skal kunne utvikle seg videre. Innenfor helse har jeg stor tro på lavterskeltilbud, som ikke bare kan bidra til at barn og unge har det bedre, men også kan forebygge f.eks. frafall i skolen, mobbing og rusmisbruk.

Lokalt i Bærum har jeg, i tillegg til UV og Venstre, vært aktiv i Elevenes Fellesutvalg 2011/2012, der jobbet vi for å skjerme skolebibliotekarene og Sjøholmen for budsjettkuttene rådmannen foreslo. Jeg har også jobbet med naturvern og lokalt kollektivtilbud i Asker og Bærum Natur og Ungdom fra 2009 – ca. 2012.

Jeg er med i Venstre først og fremst fordi det er partiet som tør å være ambisiøse og prioritere miljø, samtidig som vi kommer med realistiske løsninger. Venstre er også partiet som alltid lytter til de svakeste i samfunnet og ikke er redde for å tenke nytt. Venstre er partiet som kan møte befolkningsveksten i Bærum på en miljøvennlig og bærekraftig måte. Utbygging trenger ikke gå på bekostning av matjord og verdifull natur, jeg tror vi kan kombinere vekst og vern.