Til innhold

Tore Larssen

Tore Larsen har vært mange år i lokalpolitikken tidligere. Nå er han tilbake, og da som vår ordførerkandidat ved kommunevalget 2023 i Kristiansund.

-Mitt engasjement i mange saker har ført til at jeg på nytt ønsker å delta i politikken i Kristiansund. Det er mye jeg ønsker å ta tak i, men for å nevne noe:

  • Videreutvikling av den serviceinnstilte kommunen, hjelpe fram bedrifter og møte innbyggerne med velvillighet
  • Samhandling med omlandet vårt må økes og forbedres
  • Møte frivilligheten med aktiv tilrettelegging
  • Styrke innsynet i beslutninger som tas, og øke åpenheten

Om Tore:

Tore Larssen er 65 år, gift med Tove, 3 barn og 7 barnebarn.

Tore har 6 år i Sjøforsvaret og Sjøkrigsskolen, tjenestegjort som navigasjonsoffiser på Kobben klasse ubåt.  Vært skipssjef og områdesjef i Sjøheimevernet i til sammen ca. 20 år.

Har jobbet som Avdelingsleder ISS i 3 år, personalsjef i Custos (senere Storebrand) Finans i 6 år. Jobbet med eiendom fra 1988 til dd., som daglig leder og styremedlem/leder, og hele tiden vært på eiersiden.

Har også i denne perioden vært med å grundet mange nye selskaper og bedrifter, og hatt gleden av å ta selskap til børsnotering.

Tatt en rekke lederkurs/ utdanning(DH/BI etc), samt gjennomført toppleder utdannelse fra Coop.

Har hatt utallige styreverv og tillitsverv. Har i perioden 1981 – 2002 hatt ansvaret (liaisonoffiser) for alle utenlandske flåtebesøk i Kristiansund.

Du kan lese mer om Tore Larssen i intervju og leserbrev som du finner nedenfor.

Intervju med Tore Larssen i tk.no 26.01.23   

Leserbrev tk.no 11.04.23 “Byen trenger en ny kurs”