Til innhold

Tore Wilken Nitter Walaker

Tore Wilken Nitter Walaker, f. 1969, Frogner Venstres Bydelsutvalgsrepresentant 2019-2023.

Eg er småbarnsfar, har budd 28 år på Ruseløkka. Mitt hovedengasjement er for rein luft lokalt og globalt, vern av grøne lunger, ei byutvikling som skal ta hensyn til at menneskene skal oppholde seg i byen, og redusert motorisert trafikk i byen.
Eg er også gift, og far til tre barn i skulealder og vil prioritere barnehageplassar og å støtte opp under den viktige jobben våre dyktige lærarar gjer. Barn og unges oppvekstvilkår i byen står også på mi “to-do-list”.