Til innhold

Tore Wilken Nitter Walaker

Tore Wilken Nitter Walaker, f. 1969, medlem av Bydelsutvalet på Frogner 2019-2027.

Eg er småbarnsfar, har budd på Ruseløkka sidan 1992. Mitt hovedengasjement er for rein luft lokalt og globalt, vern av grøne lunger, ei byutvikling som skal ta hensyn til at menneskene skal opphalde seg i byen, og redusert motorisert trafikk i byen.
Eg er gift og far til tre barn i skulealder, og vil prioritere barnehageplassar og å støtte opp under den viktige jobben våre dyktige lærarar gjer. Barn og unges oppvekstvilkår i byen står også på mi “to-do-list”.