Til innhold

Torgeir Fossli_

Kvalitet i grunnskolen. Kvalitet i videregående opplæring. Kvalitet i høyere utdanning. Kunnskap er vår viktigste sak.

Torgeir Fossli (f. 1961) er opprinnelig fra Arendal, men er nå bosatt i Notodden. Torgeir Fossli er leder av Notodden Venstre og gruppeleder for Venstre i Notodden kommunestyre.
Han er også fylkestingsrepresentant i Telemark og gruppeleder for Telemark Venstres fylkestingsgruppe.
Torgeir har tidligere vært fylkesleder i Telemark Venstre, nesteleder i Vestfold og Telemark Venstre og medlem av Venstres Landsstyre. Han er utdannet pianist fra Musikkhøyskolen i Berlin og har vært utøvende musiker, turnert for Rikskonsertene, vært distriktsmusiker i Sogn og Fjordane og i Telemark og er for tiden rektor ved Notodden Kulturskole. Han har tidligere hatt flere tillitsverv i fylkets kulturliv.Jeg kjemper for Venstres kjernesaker – Skole, Miljø, Verdiskaping og Velferd, understreker Torgeir Fossli.

Kunnskap

– Vi må sikre våre barn og kommende generasjoner en fremtid ved miljøvennlig og bærekraftig forvaltning av ressursene. Alt handler egentlig om kunnskap! Og om kvalitet! Det er kunnskap, forskning og nyskaping som vil løse våre klima og miljøutfordringer. Derfor må vi satse på skolen! Kvalitet i grunnskolen, kvalitet i videregående opplæring, kvalitet i høyere utdanning, er vår viktigste sak. Mer forskning og mer kompetanse er avgjørende for våre bedrifter og for vår fremtidige velferd.

Verdiskaping og sosialt ansvar

– Det må bli lettere å starte for seg selv og drive egen bedrift. Skjemavelde må reduseres og regelverk forenkles. Vi må øke tilgangen til risikokapital for bedrifter i oppstartfasen, sier Fossli.

Han mener også at et velferdssamfunn bør måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. – I Norge er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som trenger det. Vi må gi mer til de som trenger det mest, avslutter Fossli.